NødeboBæredygtigt

NB! vil arbejde for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Velkommen til Nødebo Bæredygtigt!

Bæredygtige løsninger blev solgt med humor

Email Udskriv PDF

Fredag d. 12. januar summede Nødebo Kro af forberedelser til nytårsballet dagen efter. Midt på formiddagen troppede ca. 25 miljøteknologstuderende fra Cphbusiness i Hillerød op i krostuen for at præsentere resultaterne af deres temacase om Nødebo Bæredygtigt! for vejlederne, for hinanden og for os i Nødebo. 

 

Fem grupper præsenterede videoer (links herunder) med et bæredygtigt budskab til borgerne i Nødebo - de fleste med en humoristisk vinkel. Hver gruppe medbragte en folder med gode råd til Nødebos borgere. Affaldsgruppens folder handlede om sortering af affald, el-, varme- og vandgruppernes om hvordan man kan mindske sit forbrug af henholdsvis el, varme og vand. Transportgruppen videregav i sin folder ideer til at skabe tryggere forhold for cyklister i Nødebo, og de inddrog alle aldersgrupper.

Kommunikation og målgruppeanalyse

Det faglige indhold var kommunikation til borgere om temaet bæredygtighed. Derfor havde vi bedt et antal husstande i Nødebo om at deltage i en målgruppeanalyse. Transportgruppen havde selv allieret sig med Nødebo Skole for at komme i kontakt med børnefamilier. Stor tak til de familier der deltog i gruppernes spørgeskemaundersøgelser.

Det var de studerendes første aflevering, og stemningen var fuld af forventning tilsat en anelse nervøsitet. Hver præsentation blev evalueret af en opponentgruppe, som havde sat sig ind i den forsvarende gruppes arbejde. Så fulgte plenum-diskussion samt ros, kritik og kommentarer fra tilhørere og vejledene. Endelig tog de tre vejledere en runde i enrum med hver gruppe, satte ord på styrker og svagheder i præsentationen og gav gode råd om forbedringsmuligheder.

              Tips om miljøteknologiske løsninger

Varme-gruppen (foto herover) anbefalede 3 spareindsatser: Bedre klimaskærm, ændret varmeform, nye vaner. Se folderforside.

El-gruppen (foto til højre) havde en meget professionel elektronisk guide til el-besparelser (se prototypen) og foreslog at investere i solceller med integreret batterilagring.

Transportgruppen havde samarbejdet med Nødebo Skole om fokus på tidlig cykling. De ville inddrage børnene i løsning af udfordringen i trafikken og foreslog bla. at inddrage frivillige som skolepatrulje. Folder med tips og notat om bedre forhold for cyklister. 

Affaldsgruppen lagde ikke op til personlig gevinst ved sortering, men i opdragelse fra indskolingen. De uddelte en flyer med 10 gode grunde til at sortere. Se folderforside.

Vand-gruppen var inde over vandafledning og spareråd i familierne og havde lavet flyer om en regnvandstank. Se folderforside.

 

 

Bæredygtighed i børnehøjde

Skovbørn

 

Markedspladsen

 

Kalender

Onsdag d. 7. marts spiser Vegetarspiseklubben sammen på Kroen kl. 18.

Onsdag d. 14. marts inviterer vi sammen med Hillerød Forsyning til borgermøde om fjernvarme og andre bæredygtige varmekilder, mere kildesortering af affald, vandafledning m.m.

Torsdag d. 19. april kl. 19.30 afholder Nødebo Bæredygtigt! sin årlige generalforsamling. Læs vedtægterne her

Fredag d. 1. juni deltager Nødebo Bæredygtigt! i Nødebo Kulturnat med forskellige aktiviteter.

Find NB! reparationsværksted her