NødeboBæredygtigt

NB! vil arbejde for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Velkommen til Nødebo Bæredygtigt!

Nødebo Fælles Varmes borgermøde d.16.11.22 er udsat

Email Udskriv PDF

Nødebo Fælles Varme er i løbende kontakt med Hillerød Forsynings energiteam.Vores husstandsomdelte skrivelse til alle boligejere i Nødebo gav en status på Hillerød Forsynings samfundsøkonomiske undersøgelse.af mulighederne for fjernvarmeforsyning til Nødebo. Læs skrivelse og status fra HFors. her.

Der var planer om et borgermøde i november. Her ville Hillerød Forsyning svare på spørgsmål fra boligejere der - f.eks. når gasfyret skal erstattes af en anden varmekilde - kan være bekymrede for at ende i en blindgyde uden bæredygtig varmeforsyning.

Det giver dog ingen mening at holde et borgermøde før der er større klarhed over om det er samfundsøkonomisk bæredygtigt at udrulle fjernvarme til boligejerne i Nødebo.

Der er nu tentativt aftalt et borgermøde efter nytår, nemlig onsdag d. 11 januar 2023. Til den tid vil boligejerne i Nødebo have modtaget et brev fra kommunen om hvad der er besluttet om fremtidens varmeforsyning til Nødebo.

Det er stadig for tidligt at gå i panik. 

Nogle har valgt at udskyde anskaffelsen af en individuel varmepumpe, og forsøger at forlænge gasfyrets levetid. Andre er måske i gang med at finde en fælles løsning med et luft-til-vand varmepumpeanlæg i en 20 fods container, hvis der er et egnet sted på deres villavej.

Nødebo Fælles Varme har nu holdt to møder med Hillerød Forsyning - det første d. 4. august, hvor der blev sat rammer for samarbejdet med Hillerød Forsynings Energiteam. Fredag d. 30. september mødtes vi igen med Hillerød Forsynings energiteam, hvor vi bl.a. blev klogere på det scenarie, som kan blive aktuelt, hvis udrulning af fjernvarme ikke kan tilbydes i Nødebo. Vi har aftalt endnu et møde d. 8. december, hvor vi vil 

Nødebo Fælles Varme arbejder for en fælles løsning

Nødebo Bæredygtigt! bragte i Kirke & Kro fra18. september, en kort artikel om alternative løsninger til fjernvarme. Frederiksborg Amts Avis bragte d. 1. september denne artikel : Om Furesø kan varme huse op.

I næste nummer af Kirke & Kro, som udkommer d. 20. november, bringes en opdatering på den seneste udvikling med udgangspunkt i den viden vi fik på dette møde med Hillerød Forsynings energiteam.

Hvis du vil læse oplæggene fra borgermødet d. 15. juni, ligger de her.

Følg med på facebookgruppen Nødebo Bæredygtigt - gør en forskel, datoen for det opfølgende borgermøde i november ligger fast. Vi stiler mod 16. november kl. 19.30-22 - som sædvanligt på Nødebo Kro.

 

 

Bæredygtighed i børnehøjde

Skovbørn

 

Markedspladsen

 

Kalender

Vegetarspiseklubben aflyser spisning 5. oktober pga krisemødet på Kroen

16. november kl. 19.30: opfølgende borgermøde på Kroen om fjernvarme. Alle er velkomne!

Find inspiration til en klimabevidst hverdag:

Fordyb dig i Michael K. Nielsens Klimakompas, eller oplev hans videofortælling på facebookgruppen Nødebo Bæredygtigt - gør en forskel

Se DN's præsentation om giftfri have - eller læs om permakultur i Skovskolens Skovhave

Læs om totalrenoveret træhus og en spirende permakulturhave på Kildevænget 4. 

Find NB! reparationsværksted her og print kontaktseddel.

Bliv medlem af Nødebo Bæredygtigt! her