NødeboBæredygtigt

NB! vil arbejde for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen

Brainstorm om energi, transport og affald/genbrug

Nødebo, 31.8.14: "En eftermiddag om bæredygtighed for hele familien" tiltrak godt 25 interesserede til foredrag og gruppearbejde.deltagere 31.8.

Inspiration udefra kom fra Knud Anker Iversen, leder af Reparationsværkstedet i Høje Tåstrup, og Lene Midtgaard, centerleder for Miljøpunkt Østerbro, der fortalte om deres erfaringer med bæredygtige ideer - NB har pdf af deres præsentationer. Derefter faciliterede Annette Munk gruppearbejde om NB's tre fokusområder: energi, transport og affald/genbrug.

Først skulle grupperne brainstorme på drømme om et bæredygtigt Nødebo, dernæst skulle de opliste hvad man absolut ikke skulle gøre, hvis drømmen skulle blive til virkelighed, og endelig skulle grupperne blive enige om nogle mere konkrete aktiviteter, som kunne bringe os nærmere bæredygtighed.

NB opfordrer alle interesserede til at overveje at være med til at danne arbejdsgrupper om konkrete projekter. Hvis du gerne vil være med til at virkeliggøre en af de ideer som allerede er listet, eller selv har en ide du gerne vil have andre med på at undersøge, skal du sende en mail til info(at)nødebobæredygtigt.dk.

Energigruppen konkretiserede tre initiativer og fik sat navn på to deltagere i den første arbejdsgruppe:

1. Termografisk energitjek af parcelhuse. Mulighederne for at få arrangeret et "koordineret" energitjek i samarbejde med f.eks. Verdo må undersøges. En gruppe med en eller flere deltagere med nogen teknisk viden på området skal prøve at definere opgaven/projektet og finde samarbejdspartnere. Når gruppen er nået til en afklaring, kan vi invitere alle i byen til en præsentation af forskellige løsninger.

Povl Petersen og Torben Rasmussen meldte sig som deltagere i gruppen. Kirsten Vesterager vil gerne være med til at arrangere det møde, hvor løsningsmuligheder præsenteres. Der skal nok findes 2-3 yderligere medlemmer til energitjek-gruppen.

2. Muligheder for finansiering af energirenovering hos den enkelte parcelhusejer, eller endnu bedre i form af et koordineret tilbud for grupper med samme behov, skal undersøges af en følgegruppe.

3. En liste over lokale håndværkere oprettes på www.nødebobæredygtigt.dk. Her kan Nødebos håndværkere kort beskrive deres bæredygtige energirenoveringsløsninger. Martin Falch Rasmussen vil komme med et oplæg og sammen med NB's Kernegruppe få håndværkerlisten lagt på hjemmesiden.

 

Transportgruppen konkretiserede følgende bæredygtige ideer, som skal undersøges nærmere:Ea præsenterer

1. Cykel-transport:

 • Cykelbiblioteksordning. Prøv at låne en ny type cykel og se om det er løsningen for dig! http://www.bicycleinnovationlab.dk/cykelbiblioteket/Hvad-er-en-cykel-for-dig
 • Bullitt el-ladcykel - en Bullitt el-cykel med lad vil gøre det let at cykle til Hillerød og handle stort. Undersøgelser viser, at netop denne batteridrevne ladcykel kan betyde, at vi kan undvære bil nr. 2. Skal vi have el-Bullitt-ladcykler til gratis udlån i byen?
 • (Cykel)anhænger - kan vi skabe en ordning, hvor man kan låne en lille cykelanhænger eller trækvogn, når man skal handle i Netto. Så behøver vi ikke tage bilen!

2. Delebil:

 • Organiseret delebilsordning - er der basis for at have en delebil stående i Nødebo, fra et etableret delebilsfirma?
 • Min bil din bil (www.minbildinbil.dk) -lej din bil ud når du ikke bruger den!
 • Privat udlån af egen bil - er der basis for private deleordninger?

3. Samkørsel:

 • Kan vi udvikle en app som kan bruges til at koordinere samkørsel til og fra Hillerød. Vi er nok mange som kører mod Hillerød hver morgen med en ledig plads i bilen. Men hvordan møder vi dem, som gerne vil have et lift lige den dag?
 • Blaffer-station - kan vi etablere en lille "bus-sluse" som den ved Kirken på den modsatte side af vejen, på vej ned mod Hillerød. Her kan man stå, hvis man gerne vil have et lift til Hillerød om morgenen, og bilerne har mulighed for at trække ind og lade en nabo stige på.

4. Bæredygtig lokaltransport. Kan vi etablere en kultur i Nødebo, hvor man ikke tager bilen, hvis man kun skal bevæge sig rundt lokalt?


Affald/genbrugsgruppen: Hvad kan vi sætte i gang for at fastholde vores mål?Gerda fremlægger

Konkrete forslag med kort realiseringstid:

Afholdelse af en fast årlig "grøn dag" i Nødebo, hvor vi foreløbig har disse forslag til beboerinddragende aktiviteter. Kunne fx hedde "GRØNT NØDEBO":

 • Byens "hverdagseksperter" inden for bæredygtig levevis åbner deres hjem 1-2 timer og fortæller andre om fx: optimal kompostering, hønsehold (+ hønsefræser eller hønsekollektiver), giftfri nyttehave, affaldssortering, vandopsamling - også ting der vedrører energigruppen som fx solfangere og jordvarme kunne inddrages. Beboere kan melde sig til at dele viden. Der udarbejdes et oversigtsprogram med tid og sted, så man kan lave en interesse-rute på forhånd. Hvis det har interesse, kan de fremmødte fortsætte deres udveksling af viden i en erfa-gruppe. Ellers er det bare den faste ene gang om året der er "grøn dag".
 • Indsamling af affald (v. spejdere, skolen, voksne - en sjov dag) Afledt ide: Pensionister burde kunne låne udstyr til affaldsopsamling i det daglige på deres gåture.

Der oprettes en ukompliceret facebook-side, en "SKATTEKISTE" for Nødebos beboere til frem- og efterlysning af materiel, man godt vil dele gratis, fx:

 • Skruer, man har for mange af - eller en bestemt slags man står og mangler
 • Man mangler en hækkeklipper - og nogen vil godt dele
 • Man mangler en dims til iPhone 4, som andre kunne have liggende
 • Man har for mange æbler til eget forbrug
 • eller ...

Vigtigt at involvere unge i opbygningen - og få dem til at formulere, hvordan de vil kunne få gavn af den.

Konkrete forslag med lang realiseringstid:

Der etableres et reparationsværksted - à la Tåstrup. Kan ligge i Kroens regi, hvis det kan drives under Kroens fundats. Alternativt under Skovskolen.

Der er naturligvis udfordringer i forhold til organisering, fondsarbejde, placering i forhold til fremtidige brugere - og dog har Tåstrup-værkstedet brugere langvejs fra.