NødeboBæredygtigt

NB! vil arbejde for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Nødebo Fælles Varme - et skridt mod bæredygtig varme

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe i Nødebo Bæredygtigt!s regi. De øvrige medlemmer repræsenterer grundejerforeninger, Nødebo Lokalråd, eller er venner af Nødebo Bæredygtigt!. Gruppen kommer til at have et tæt samarbejde med Hillerød Forsynings energiteam og Forsyningens formand, Tue Tortzen. 

Arbejdsgruppens hovedopgave bliver at være bindeled mellem Hillerød Forsynings energiteam og Forsyningens formand, Tue Tortzen, samt at formidle vigtig viden om de forskellige muligheder for fælles varme og deres fordele og ulemper. Vi ønsker at klæde boligejerne på, så de kan træffe en velinformeret beslutning om deres fremtidige varmeforsyningsvalg når Hillerød Forsyning melder ud om hvorvidt fjernvarme kan udrulles til Nødebo. 

Arbejdsgruppen holdt sit første møde d. 11. juli. Når der på et møde med Forsyningen d. 4. august er sat rammer for samarbejdet med Hillerød Forsynings Energiteam, meldes der ud ved husstandsomdelt information og gennem grundejerforeningerne samt på facebookgruppen Nødebo Bæredygtigt - gør en forskel. Der bliver også løbende omtale i Kirke & Kro.Der bliver sandsynligvis holdt et opfølgende borgermøde i efteråret.

Vi kan anbefale utålmodige husejere at tøve en kende med at vælge varmekilde og følge med i arbejdsgruppens kommunikation om fremtidens varmeforsyning. 

Der blev ikke taget referat af borgermødet 15. juni, men herunder er der links til aftenens oplæg. Se program

Først bød Nødebo Bæredygtigt!s formand, Kirsten Vesterager, velkommen og opridsede baggrunden for borgermødet..

Efter et kort indlæg fra Hillerød Forsynings formand, Tue Tortzen, gik energiteamet i gang med at præsentere Forsyningens aktiviteter på varmeforsyningsfronten. 

Seniorplanlægger Thorkild Kristensen og planlægger Alexander Nielsens oplæg havde overskriften ”Hvad er perspektiverne for varmeforsyning i Nødebo - hvad ved vi nu, og hvad vej kan udviklingen gå?"

Fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab deltog direktør Mogens H. Nielsen. Han fortalte om samarbejdet om et fælles vampepumpeanlæg til en boligforening i Juelsminde. Christian Wolfhagen fra Nødebo Bæredygtigt! beskrev denne bæredygtige løsning i en artikel i Kirke og Kros martsnummer. Læs den her

Energy Machines har udviklet en fælles løsning baseret på grundvandsvarme. Ingeniør og teknisk direktør Stig Niemi Sørensen præsenterede en energieffektiv løsning til en hel landsby med både opvarmning og køling. Se præsentationen. Han eftersendte sine noter fra borgermødet. Læs dem her. 

Der blev stillet rigtig mange gode spørgsmål til både Forsyningens formand, energiteamet og de øvrige paneldeltagerne. Der blev også plads til en ivrig dialog mellem publikum indbyrdes. Tak for en aften der forhåbentlig hjælper os videre i den grønne omstilling.

Frederiksborg Amts Avis bragte artikel om borgermødet 25.6.22. Læs artikel. FAA bragte d. 29.6. en artikel om Norfors' planer om fjernvarme i Fredensborg. Læs artikel.