NødeboBæredygtigt

NB! vil arbejde for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Den nemme, giftfri have og skovhaven

 

Vores arrangement om Giftfri Have og skovhaven d. 27. marts var velbesøgt, og de tre oplægsholdere tegnede tilsammen et meget inspirerende billede af haveejerens muligheder for at gøre sin have mere attraktiv for insekter.

Gitte Holmstrup, projektleder i Danmarks Naturfredningsforening, fortalte om kampagnen Giftfri Have, der blev lanceret i 2015 i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Praktisk Økologi.

Vi har fået lov til at lægge Gitte Holmstrups præsentation på vores hjemmeside, så klik her, hvis du har lyst til at se den og blive inspireret.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Ravnmark er ambassadør for Mere-liv-i-haven i Foreningen Praktisk Økologi. Hun er selvlært og delte ud af sin erfaring som flittig dyrker af kolonihave og drivhusafgrøder. En af Maries pointer er at et rigt dyreliv og en sund jord i haven er med til at holde nogle af de ting væk, som folk fristet til at bruge gift mod. Hun vil gerne skubbe os i retning af et nyt syn på haven og ”ukrudtet”.

Rasmus Halfdan Jørgensen, studieadjunkt/forsker på Skovskolen (KU), gav en introduktion til principperne for en skovhave og forklarede forskellen på skovhave og permakultur, som har mange fælles træk. Skovskolen har en skovhave under etablering, som giver studerende på universitetet mulighed for praktisk erfaring med dyrkningsformen.   Se luftfoto.

Arrangementet var et led i Nødebo Bæredygtigt!s formidling af FN’s 17 verdensmål, hvor mål 6 handler om drikkevand, mål 11 handler om Bæredygtige lokalsamfund og mål 15 om Livet på land.