NødeboBæredygtigt

NB! vil arbejde for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Nu ved 4. klasse at affald er en ressource

Ida Helmink var som miljøteknologpraktikant hos Nødebo Bæredygtigt! i februar-april med til at formidle viden om affald og bæredygtighed til børnene i 4. klasse på Nødebo Skole. 

Ida har opstillet læringsmål for børnene og har f.eks. med filmen "Plastsuppe på vej" illustreret konsekvenserne af at vi mennesker skaber store mængder affald med vores forbrug i hverdagen. Når affald er en ressource, er det vigtigt at børnene kender de forskellige affaldsfraktioner og kan sortere dem korrekt. Derfor har de samlet affald ind og lært at sortere det til genbrug. Børn i 4. klasse er gamle nok til at tage ansvar for deres egen håndtering af affald, så det ikke ender i naturen.

Ida har i marts-april fulgt 4. klasse i nogle af  Freja Egholms timer i dansk og billedkunst. Konkret har hun vist børnene ngo'en Plastic Change's film om plastiksuppen i verdenshavene og lavet en quizz med dem ud fra filmen.

Ida har også spillet Naturfredningsforeningens kortspil om affald med børnene. Noget af det indsamlede affald har børnene brugt til at lave figurer og givet dem roller i deres stop-motion film.

Til venstre er 4. klasse i gang med at finde velegnet emballage til deres film. Til højre præsenterer en af de 5 grupper deres stop-motion film for alle skolens klasser.

En af Idas første iagttagelser på Nødebo Skole var at der manglede affaldsspande i børnehøjde. Som resultat af arbejdet med 4. klasse er der nu opstillet tre aflagte affaldsspande fra Skovskolen.

De trængte til en kærlig hånd, og Ole Christoffersen har renset dem med algefjerner, rettet buler ud og givet dem grundmaling. Stephen Wessels fra Nødebo Bæredygtigt! var med til at grave huller og sætte skraldespandene i vater.

Inden de blev afsløret, har børnene dekoreret skraldespandene dem under kyndig vejledning af Freja og med Ida som assistent. Skraldespandene blev "afsløret" for Nødebo Skoles børn fredag d. 21. april kl. i 10-frikvarteret:

Her er nogle stemningsbilleder: 

Til venstre: Freja skaffer ro før afsløringen af den første skraldespand. I midten: Basketkurv skjult af kødrand ved afsløringen. Nederst: Ole får assistance til opsætning af Trud med spaden.