NødeboBæredygtigt

NB! vil arbejde for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

På vej mod en vision for et bæredygtigt Nødebo

På Nødebo Bæredygtigt!s visionsdag d. 17. januar fik deltagerne ved ankomsten stukket en grøn og en rød seddel i hånden. De blev bedt om at kigge på nogle plancher med lister over ting man kan gøre mere bæredygtigt. De skulle sætte den grønne seddel ud for en ændring i hverdagen, som var let at gå til. Den røde seddel skulle de sætte ud for en ændring som det ville være svært at gennemføre.

Der blev sat flest grønne sedler ud for mere bæredygtige spisevaner, mere genbrug og affaldssortering samt isolering af boligen. De røde sedler blev sat ved ændring til nye energiformer til boligopvarmning og transport samt ferierejser.

Derefter blev deltagerne præsenteret for NB!s første udkast til en vision, med udgangspunkt i COP21-aftalen fra Paris. Denne aftale indeholder ingen mål, men afspejles i den danske energistrategi, der sigter mod 100 % vedvarende energi i energi- og transportsektoren i 2050.

Samtalesaloner: Under efterfølgende samtaler i mindre grupper om en relevant og målbar vision blev der også snakket om fællesskabets betydning og konkrete indsatsområder, som kunne indgå i en overordnet vision. I plenum kom forskellige korte forslag af en overordnet vision på tavlen ligesom der blev listet områder, hvor Nødebo Bæredygtigt! skulle sikre fokus på fællesskabet og social bæredygtighed.

Efter plenumdiskussion blev forskellige forslag til en overordnet vision skrevet på tavlen, og deltagerne fik hver 4 hjerter at uddele til de forslag de syntes bedst om.

Forslaget til venstre fik 16 hjerter, det til højre kun 12. Den åbenlyse forskel på de to er, at den venstre ikke er konkret, da den ikke sætter et fast mål på reduktionen af CO2 i 2030.

 

 

 Det blev af flere pointeret, at man ikke kan stille en vision op uden specifikke og målbare delmål, der underbygger visionen. Det var der stor enighed om ved afstemningen, hvor 28 hjerter blev placeret ved delmål, som er næste skridt i arbejdet med en bæredygtig vision.

Der var også opbakning til forslaget til venstre om at alle interessenter i Nødebo skal indgå i og bidrage til den fælles vision. Her blev der sat 14 hjerter.

 

Se gruppernes forslag til aktiviteter, der kunne få udviklingen i Nødebo skubbet i en bæredygtig retning. De blev samlet på særlige skemaer og hængt op på tavlen og kort kommenteret af forslagsstillerne. Ved disse forslag kunne deltagerne sætte de 4 hjerter de havde tilbage. Forslag der kom på tavlen med hensyn til fællesskabet er her.

Disse aktiviteter og de forslag, som visionsworkshoppen i november bragte på bane, vil kernegruppen i Nødebo Bæredygtigt! nu forsøge at samle til et katalog inddelt i fokusområder. Vi håber at vi så i løbet af foråret kan samle de fleste af deltagerne fra de to visionsmøder og nedsætte nogle studiegrupper, som kan begynde at konkretisere hvordan vi i fællesskab kan arbejde med specifikke, målbare delmål der understøtter en overordnet vision, som vi altså endnu ikke kan finde fælles fodslag om. De forslag der uden videre kan realiseres bliver til nye fællesskaber, f.eks. en vegetar-madklub.

Kroens foyer og krostuen var nærmest plastret til med plancher. Her kan du se nogle af dem: Eksempler på CO2-udledning ved forskellige hverdagshandlinger, gennemsnitlig udledning af CO2 pr. dansker på forskellige områder (transport, energi til boligen, mad og forbrugsvarer).

Her kommer en kort præsentation af forløbet i en typisk energirenovering.

Der var også en stor serie af plancher om forskellige metoder til vandafledning samt uddrag fra Hillerød Kommunes hjemmesider med oplysninger om aktuelle tilskud til energirenovering og andre relevante oplysninger.