NødeboBæredygtigt

NB! vil arbejde for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Idegrundlag

Odderdamsengene

 

Bæredygtighed i Nødebo

Nødebo er et lille lokalsamfund, som er kendetegnet ved et stort engagement og et stærkt fællesskab omkring Nødebo Kro. Fundamentet for at omstille Nødebo til et bæredygtigt lokalsamfund skulle derfor være til stede. Initiativet er lokalt forankret og skal indgå i et tæt samarbejde med Kroen, som er byens naturlige samlings- og omdrejningspunkt.

 Idegrundlag:

Formålet er at skærpe bevidstheden om klimaforandringerne. NB! vil opfordre alle i Nødebo til at overveje, hvordan vi hver især i vores daglige adfærd kan reducere udledningen af CO2 og dermed begrænse vores personlige klimaaftryk. Vi ønsker, at FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling bliver taget med i beslutningsgrundlaget, når nødeboerne vælger transportform, fødevarer, produkter, energiform, socialt engagement i lokalsamfundet og livsstil.

 

Vi vil skabe opmærksomhed i lokalsamfundet om hvordan vi kan anvende materielle og menneskelige ressourcer bæredygtigt.

Initiativet består af en formidlingsdel og en ressourceanvendelsesdel.

Formidlingsdelen skal sætte fokus på viden om bæredygtighed i form af information, foredrag og kurser, som skal inspirere nødeboerne til at tænke i og vælge bæredygtige løsninger i deres dagligdag. Det kunne være foredrag eller kurser om f.eks. bæredygtig husholdning, cirkulær økonomi, energirenovering - planlagt i samarbejde med Kroens kultur- og informationsudvalg.

Ressourceanvendelsesdelen skal igangsætte initiativer og projekter, der omstiller Nødebo til bæredygtighed og samtidig styrker det lokale fællesskab. Ressourceprojekter kan typisk handle om energi, ressourceanvendelse, affald og genbrug, transportkultur. Eksempelvis energirenovering af Kroen i samarbejde med ejendoms- og driftsudvalget.

Struktur

Initiativet er organiseret omkring en hernegruppe på seks til otte personer. Kernegruppen er det centrale omdrejningspunkt for alle de lokale projekter. Nye initiativer og projekter køres af selvstændige arbejdsgrupper.

Kernegruppen består af lokale ildsjæle med initiativ og lyst til at fremme bæredygtighed lokalt og lokale fagpersoner med specialviden inden for relevante områder. Blandt kernegruppens medlemmer skal mindst en repræsentere Kroen og gerne en person som sidder i driftsudvalget. Kernegruppen skal besidde og fastholde viden om igangværende projekter, projekter i støbeskeen og projekt-ideer og skal understøtte igangsættelse af nye projekter.

Interessenter

Hver gang et projekt overvejes, indtænkes mulighederne for samarbejde med Kroen, Skovskolen, institutionerne (daginstitutioner, skole og fritidscenter), Følstrup, Nødebogård, Vandværket, virksomheder i byen, foreninger, Grib Skov Trop, Ung Aktiv Nødebo, Lokalrådet, Menighedsrådet og Hillerød Kommune. Der trækkes desuden på omstillings- og bæredygtighedsnetværk.

Økonomi

Indtil der søges fondsmidler til konkrete større projekter, som energirenovering af Kroen, forventes initiativer og projekter at hvile i sig selv økonomisk, så de der melder sig til en aktivitet selv afholder evt. udgifter, f.eks. delebilister.

7. februar 2014, Helle Barker, Kirsten Vesterager og Stephen Wessels