NødeboBæredygtigt

NB! vil arbejde for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Baggrund

forårsskov

Nødebo Bæredygtigt! er et initiativ som henvender sig til alle i Nødebo.

Vi er en gruppe borgere, der siden februar 2014 har mødtes en del gange for at finde et fælles ståsted, hvor vi kan udvikle vores ideer og støtte op om nye ideer, som måtte dukke op i lokalområdet.

Kogt ned til 10 ord er vores VISION:

NB! vil arbejde for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed.

I denne sektion kan du læse vores idegrundlag og se kataloget over de ideer vi indtil videre har indsamlet og gerne vil arbejde videre med sammen med byrødderne.

Der er desuden en kort præsentation af de ni medlemmer i punktet Kernegruppen.


I kort form lyder vores idegrundlag sådan her:

Formålet er at udvikle en bæredygtighedskultur i Nødebo, således at vi i vores daglige adfærd og praksis tænker i og foretrækker bæredygtighed i energiforbrug, transportkultur samt affaldshåndtering og genbrug.